Petőfi Sándor Dalaim című versének kézirata

Petőfi Sándor Dalaim kézirat Petőfi Sándor Dalaim kézirat

Petőfi Sándor 1846-ban írt versében költői hitvallását fogalmazza meg. Elutasítja azt a lírát, amely a természet utánzásán alapul. Szerinte az ihlet és a képzelet szüli a verseket. Ideálja az ösztönös költészet és a természetes versbeszéd.

A grafológiai vizsgálatok szerint Petőfi könnyen folyó, rugalmas, gyors ütemű, ritmusos, hol szép, hol nyugtalanító benyomást keltő kézírása, sorsának alakulása szerint változó személyiséget ábrázol; nála még az egyes kínos helyzetek, felháborodások vagy örömteli élmények is nyomot hagynak a kézíráson.
A kézirat Juhász Géza irodalomtörténész hagyatékával került a múzeum irodalmi gyűjteményébe.