Mata János fadúcai

Mata János fadúc Mata János fadúc

Mata János 1907 és 1944 között élt költő és grafikus volt. Nevét, sokirányú tehetségét főleg a magyar grafika története őrzi.
A fametszet iránti vonzódása már korán megmutatkozott. Első műveit zsilettpengével szivardoboz fafedelébe metszette. Közben a múlt nagy mestereit, Dürer és Holbein grafikáit tanulmányozta.

Archaizáló fametszetei révén a kisgrafikák gyűjtői felfigyeltek rá, így jelenhetett meg 1935-ben a „Husz fametszetű könyvjegy a magyar parnasszusról” című ex libris-gyűjteménye berei Soó Rezső professzor pártfogásával. Később az Exodus kiadásában megjelent klasszikusaink műveit – Fazekas Mihály Lúdas Matyiját, Arany János Toldiját – illusztrálta, és a kiadó egyéb kiadványait is díszítették metszetei.
A sokszorosításhoz használt, maga faragta fadúcait özvegye ajándékozta a múzeumnak, az 1970-es években.